MENU

Rad u vinogradu

Velika vina nastaju u vinogradu. Zato se sve ampelotehničke mere u vinogradima Vinarije DeLena obavljaju isključivo ručno. Pojedine mere kao što su rezidba na zrelo i zeleno primenjuju se uglavnom jednovremeno kod svih sorti. Druge mere, kao što su lačenje lastara, defolijacija i proreda (redukcija grožđa) obavljaju se selektivno, u različitim fenološkim fazama, a u zavisnosti od sorti vinove loze, podloge i mikro lokacije u vinogradu koje imaju svoje specifičnosti u ekspoziciji i zemljištu.

Agrotehničke mere u vinogradu obavljaju se mehanički, a do četrvte godine i ručno (kopanje). Čestim primenama ovih mera (zaoravanje, odoravanje, podrivanje, tanjiranje i dr.) nastoji se da se isključi primena herbicida što pozitivno utiče na održivo uzgajanje vinove loze i brigu o životnoj sredini. Takodje, u zavisnosti od vremenskih prilika, ove mere obezbeđuju da zemljište omogući biljkama lako preuzimanje hranljivih materija, zaštitu od korova, te obezbedi zaštitu od suše ili prekomerne vlažnosti.

Za vreme berbe, fenološka zrelost grožđa se prati i po nekoliko puta dnevno. Berba se obavlja u trenutku koji obezbeđuje idealne parametre za preradu i obavlja se isključivo ručno, selektivnom berbom, u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Pre prerade, grožđe se smešta u hladnjaču gde se pojedine sorte hlade na različitim temperaturama, a sve u zavisnosti od planiranih tehnoloških mera proizvodnje vina.

I pored dobre provetrenosti vinograda i primenjenih ampelotehničkih i agrotehničkih mera, prate se vremenske prilike i primenjuje redovna i vanredna zaštita vinove loze od bolesti.

>