MENU

Zemljište

Vodno-fizička svojstva zemljišta u našim vinogradima su vrlo dobra jer su horizonti lako propustljivi za vodu, a vrednost zapreminske mase svrstava zemljište u klasu zbijene oranice, a po ukupnoj poroznosti, u klasu poroznih zemljišta. Mehanički sastav zemljišta idealan je za uzgoj vinove loze, jer je većinom ilovasto – glinast na podlozi laporca i laporovitih stena. Zemljište je lako za obradu i ima intenzivnu mikrobiološku aktivnost što pruža dobro stanište biljkama. PH reakcija zemljišta je većinom neutralna (6,52 – 7,20), do blago alkalna (>7,20). Takva PH reakcija vinovoj lozi obezbeđuje laku dostupnost hranljivih materija što ima pozitivan uticaj na rast i razvoj biljaka.