MENU

Terroir

Vinograd ima južnu ekspoziciju i samim tim visok stepen osunčanosti. Suma efektivnih temperatura (Vinklerov index, WIN 1591,3) svrstava naše vinograde u region II (sličan Bordou – Francuska) gde najbolje rezultate daju internacionalne sorte vinove loze koje su zasađene i u našim vinogradima (Sauvignon Blanc, Semillon, Merlot i Malbec).


Vinogorje ima vlažnu klimu (index suše – DI 181,8) koja ukazuje da ne postoji opasnost od suše, da je jako izbalansirana snabdevenost vodom i da je raspored padavina prilično ujednačen po mesecima. Index svežine noći (CI 11) smešta vinogorje u grupu veoma hladnih noći (CI+2), što sa relativno visokim dnevnim temperaturama krajem avgusta i početkom septembra obezbeđuje maksimalne uslove za visok sadržaj šećera u grožđu, ali i za dobru aromu i boju vina.